Pazar, Mayıs 29, 2022
Ana Sayfa ALMANYA Mannheim Belediye Başkanı’ndan Türk-Alman Enstitüsü’ne Ödül

Mannheim Belediye Başkanı’ndan Türk-Alman Enstitüsü’ne Ödül

MANNHEIM. Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz, 6 Ocak Pazartesi günü Rosengarten’da düzenlenen Mannheim Yeniyıl Resepsiyonu’nda Türk Alman İş e ve Eğitim Enstitüsü’nü (DTI) gerçekleştirdiği proje faaliyetleri için ödüllendirdi. DTI, ödül alan „Demokraside Çeşitlilik“ projesini Johannes Kepler Okulu (JKGS) ile birlikte hayata geçirdi. Alman Çocuk ve Gençlik Vakfı’nın “OPENION – Sağlam Demokrasi için Eğitim” hibe programından fonlanan projede, çocuklar ve gençler basit örnekler üzerinden demokratik değerlerin günlük yaşamlarında nasıl bir öneme sahip olduğunu ve birey olarak kendi tutumlarıyla demokrasiye nasıl katkı sağlayabileceklerini de-neyimlediler. DTI adına ödülü, Proje Koordinatörü Gizem Weber Mannheim Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan aldı.

DTI ve JKGS, Alman Anayasası’nın 70. yıl kutlamaları kapsamında bir proje ortaklığı kurdular. Göç geçmişine sahip olsun ya da olmasın genç insanların demokrasiye dair tutumunu güç-lendirmek ve böylece Almanya’daki çeşitlilik (diversity) içindeki birlikte yaşama katkı sağlamak, DTI’nin önemli faaliyet alanlarından birini oluş-turuyor. “Anayasa’nın benimle ne ilgisi var?” sorusundan hareketle DTI, JKGS öğrencilerine yönelik çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Sözkonu-su proje, “İnsan onuru, özgürlük, eşitlik ne anlama geliyor? Almanya’da haklarım ve sorumluluklarım neler?” sorularından hareketle gençleri anayasanın içeriği hakkında bilinçlendir-meyi, anayasının maddeleriyle tanıştırmayı ve Almanya’daki hukuki ve siyasi temeller konusunda bilgilen-dirmeyi amaçlıyor. Projenin çıktıları, 20 Mayıs 2019 tarihinde Mannheim Kunsthalle’de düzenlenen geniş çaplı etkinlikte dijital bir sütun üzerinde katılımcılarla buluşmuştu.

Mannheim Belediyesi tarafından verilen ödül, 2012 yılında Mustafa Baklan (SUNTAT) ve Prof. Dr. Franz Egle (Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Eski Başkanı) tarafından kurulan Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü’nün yerel düzeyde gerçekleştirdiği proje çalışmalarının takdiri anlamına geliyor.

DTI ve Johannes-Kepler Okulu Başarılı bir Ortaklığa İmza Attılar

DTI ve JKGS aynı zamanda, Mannheim’da DTI’nin organize ettiği ve Baden Württemberg Eyaleti çapında gerçekleşen eğitim eylemi ‘Mitmachen Ehrensache’ [Katılmak Gönül İşi] kapsamında başarılı bir ortaklığa imza attılar.

DTI Yönetici Müdürü Prof. Dr. Franz Egle ve JKGS Müdürü Birgitta Hillebrandt 2018 yılında yazılı bir işbirliği sözleşmesi imzalamışlardı.

Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü 2012 Yılından Beri Faaliyette

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (Hochschule der Wirtschaft für Management – HdWM) bünyesinde kurulan Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI) Mannheim ve Ren-Neckar Metropol Bölgesi başta olmak üzere eğitim ve katılım, iletişim ağı, bölgesel araştırma projeleri, göç ve uyum danışmanlığı alanlarında faaliyetler yürütmektedir.

DTI, Baden Württemberg Eyaleti genelinde gençleri gönüllü çalışmaya teşvik etmek ve sosyal yardım kuruluşlarına bağış toplamak amacıyla düzenlenen gelenek-sel ‘Mitmachen Ehrensache’ (Katılmak Gönül İşi) (www.mitmachen-ehrensache.de) adlı eylemin Mannheim Temsilciliği’ni yürütmektedir. Sözkonusu eylem, Mannheim’da Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz himaye-sinde gerçekleşmektedir. DTI, ayrıca “Mannheim’dan Eğitim Biyografileri – Başarıya Uzanan Farklı Yollar” (www.ma-bg.de) projesinin koordinatörlü-ğünü yürütmektedir.

SON HABERLER