Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar’ın Almanca kitabı çıktı.

Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendinin Almanca olarak kaleme aldığı

“Hadîsler Işığında Cahiliyye’den İslâm’a Hukukî Normların Dönüşümü“

konulu kitabı çıktı.

 

Merkezi Mannheim’da bulunan ve bünyesinde Avrupa’nın en büyük İslâm Kütüphanesi’nin yanı sıra Avrupa bağlamında akademik perspektiften klasik Medrese eğitimi sunan İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi’ni barındıran İslâm Araştırmaları ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü (İFİS&İZ), kendi yayınevi olan İFİS&İZ Publications tarafından yayınlanan yeni bir kitapla okurun karşısına çıkmanın sevincini yaşıyor. “Transformation rechtlicher Normen bei den Arabern in der frühislamischen Zeit” başlığı altında yayınlanan ve hadîsler ışığında Cahiliyye’den İslâm’a hukukî normların dönüşümünü konu edinen 430 sayfalık eser, kapsamında İslâm hukukuna ilişkin farklı çalışmaların yayınlanacağı “Fıkıh araştırmaları” serisinin ilk kitabını teşkil etmektedir.

Daha evvel Kur’an İlimleri, Tefsir ve Tasavvuf alanlarında yazmış olduğu değerli kitaplarla da ciddi boşlukları dolduran Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi’nin (İFİS&İZ Kurucu Başkanı) kaleminden çıkan eser, cahiliyye devrinde câri olan örfi hukuk ile İslâm hukuku arasında nasıl bir ilişki olduğu ve cahiliyye hukukunun İslâm dini tarafından ne derece kabul veya red edildiği sorusuna cevap aramaktadır. Bu bağlamda İslâm öncesi dönemde ve İslâm’ın ilk yıllarındaki hukuk ve yargı sistemleri muteber hadîs kaynakları üzerinden incelenerek mukayese edilmektedir. Eserde, İslâm öncesi döneme ait örf ve geleneklere vukufiyetin İslâm’ı ve İslâm hukukunu gereği gibi anlama noktasında hayatî derecede önemli olduğu vurgulanmaktadır.

YENİ KİTAP:

Hüseyin İlker Çınar Transformation rechtlicher Normen bei den Arabern in der frühislamischen Zeit. Dargestellt im Lichte der muslimischen Überlieferungsliteratur

430 sayfa / Ciltli / 17,0 x 24,0 cm Mannheim: İFİS&İZ Publications, 2018 Seri: Studien zum islamischen Recht, Bd. 1 ISBN 978-3-95888-002-3

Fiyatı: 32,90 EUR

Geniş bilgi ve sipariş: www.ifis-iz.com | publications@ifis-iz.com

Bir cevap yazın