Salı, Ağustos 3, 2021
Ana Sayfa ALMANYA DTI ile FLS Arasında İşbirliği İmzalandı.

DTI ile FLS Arasında İşbirliği İmzalandı.

Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI) ve Mannheim Friedrich-List Okulu (FLS), Eğitim, Meslek, Demokrasi ve Uyum Konularında Kalıcı bir İşbirliğine İmza Attı

DTI ve FLS, eğitim, mesleki danışmanlık, yüksek öğrenim, demokrasinin teşviki konularındaki uzmanlıklarını pekiştiriyor. Dernek ve okul, Mannheim’da farklı kültürlerden insanların huzur ve saygı içinde birlikteliğine dair ortak projeler geliştirecekler. Özellikle Alman Anayasası ve Anayasa’nın kaynağını aldığı temel haklar, DTI ve FLS’in imzaladığı işbirliği sözleşmesinin odak noktasını oluşturuyor.

MANNHEIM. DTI ve FLS’in 14 Mayıs Salı günü, DTI’nin M7’deki bürosunda imzaladıkları işbirliği sözleşmesi, eğitim, katılım, sanat ve spor aracılığıyla farklı kültürlerden gelen genç insanların birlikte yaşamına katkı sağlamayı amaçlıyor. Kalıcı ve geniş kapsamlı bir işbirliğini hedefleyen DTI ve FLS özellikle DTI’nin her yıl “Anayasa Günü” kapsamında Mannheim Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği “Eğitim, Katılım ve Demokrasi” etkinliklerini merkeze alıyor.

İşbirliği sözleşmesinde yer alan diğer maddeler şöyle:

▪ Demokrasi, uyum için ve önyargılara karşı verilecek DTI öğrenci ödüllerinin içeriğine katkı.
▪ Yaşları ve eğitim durumlarına göre öğrencilere destek: Ebeveynlere yönelik sunumlar,

liseden mezun olacaklar için özellikle Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu’nun (Hochschule der Wirtschaft für Management) “BerufsHochschule” modeli çerçevesinde meslek edinmeye ve yüksek öğrenime yönelik seminerler. „BerufsHochschule“ mesleki eğitim diplomasını ve yüksek öğrenim diplomasını, 3 farklı eğitim yerinde (yüksekokul, lise ve staj yapılan işletme), 4 yılda almayı olanaklı kılan yenilikçi bir eğitim konzeptidir.

▪ Özellikle göç geçmişine sahip öğrencilere yüksek öğrenim ve mesleki eğitim, iş ve öğrenim
konularında danışmanlık

▪ ”Mitmachen-Ehrensache” (Katılmak Gönül İşi): Okul, meslek ve gönüllülük esasına dayalı
eğitim eylemine katılım

Basına açık gerçekleştirilen toplantıda DTI Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan (SUNTAT), FLS
Okul Müdürü Peter Bischof’a 2.000 Avro değerinde bir çek verdi. Mustafa Baklan, “DTI’nin yaptığı
bağışın, demokrasi ve Anayasa konularında etkin çaba gösteren öğrencilere verilecek DTI öğrenci
ödüllerini hayata geçirmek için bir başlangıç olduğunu“ ifade etti. DTI’ye okulu adına teşekkür
eden Peter Bischof, „DTI’nin okul dışından bir ortak olarak okul ve mesleki eğitimin yanısıra
ekonomi ve iş piyasası arasında da köprü olacağını“ belirtti.


Friedrich List Okulu Hakkında

Mannheim’daki Friedrich-List Okulu adını 19. Yüzyılın en tanınmış Alman ekonomistlerinden
birinden alıyor. İşletme ağırlıklı eğitim veren lisede (Wirtschaftsgymnasium) öğrenciler, üç yıllık
başarılı bir eğitimin ardından Almanya’da tüm üniversitelerde ve yükseköğrenim kurumlarında
okumaya olanak sağlayan genel yüksek öğrenim giriş yeterliliğini (Abitur) almaya hak kazanıyor.
Okulda ayrıca özellikle sanat ve tiyatro ağırlıklı çalışma gruplarının kalitesi dikkat çekiyor.
Öğrenciler, iyi bir Hauptschule diplomasıyla ya da başka bir Gymnasium veya Realschule’den yatay
geçişle ticari meslek lisesine devam ederek orta öğrenim derecesi (Mittlere Reife) alabiliyorlar.
Okula bağlı şirketlerde, okul süresince aldıkları işletme eğitimini uygulama fırsatı elde ediyorlar.
FLS, DTI’nin resmi olarak işbirliği yaptığı ve projeler geliştirdiği okulların ikincisi. Enstitü, 25 Haziran
2018 tarihinde Johannes Kepler Okulu ile „Demokrasinin Teşviki“ konulu işbirliği sözleşme
imzalamıştı.

Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü 2012 Yılından Beri Faaliyette

Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (Hochschule der Wirtschaft für Management – HdWM) bünyesinde
2012 yılında kurulan Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI) Mannheim ve Ren-Neckar Metropol
Bölgesi başta olmak üzere eğitim ve katılım, iletişim ağı, bölgesel araştırma projeleri, göç ve uyum
danışmanlığı alanlarında faaliyetler yürütmektedir. DTI, Baden-Württemberg Eyaleti genelinde
gençleri gönüllü çalışmaya teşvik etmek ve sosyal yardım kuruluşlarına bağış toplamak amacıyla
düzenlenen geleneksel ‘Mitmachen Ehrensache’ (Katılmak Gönül İşi) adlı eylemin Mannheim
Temsilciliği’ni yürütmektedir.

SON HABERLER