DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen’den BERAT KANDİLİ MESAJI

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen’den

BERAT KANDİLİ MESAJI

 

Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve inayetiyle 19 Nisan Cuma gününü Cumartesiye bağlayan gece yeni bir Berat Kandili’ni daha idrak etmenin sevinç, huzur ve bahtiyarlığını yaşayacağız. Arınma, af ve kurtuluş gecesi olan Berat gecesi, inananların Yüce Allah’a yönelerek, O’nun rahmet ve mağfiretine sığınabilecekleri, gönüllerini tövbe ve istiğfarla günahlardan arındırabilecekleri çok özel bir gecedir.

Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah’a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!..” buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salavât, 191).

Rabbimize, kendimize ve bütün insanlığa karşı olan sorumluluklarımızı hatırlayarak, görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi bir kez daha sorgulama fırsatı sunan bu mübarek gece, bilerek veya bilmeyerek işlenen hata ve günahlardan tövbe ederek, Peygamber Efendimiz’in (sav) bu gecede bolca yaptığı “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim” (Müslim, Salat, 222/1090; İbn-i Mâce, Hadis no: 3841) duasıyla Yüce Rabbimiz’e yakarışlarımızı arzedeceğimiz bir gecedir. Ayrıca bizlere, ömür sermayemizin hızla tükenişinden ibret alarak özümüze dönme, Kur’an’la buluşma ve Hz. Peygamber’in (sav) öğütlerine kulak verme imkanı sunan bu mübarek gecede beraatımızı almamızın, Rabbimiz’in ilahi mesajına kulak vermekle ve Sevgili Peygamberimiz’in (sav) sünnetini hayatımıza aktarmakla mümkün olacağını unutmamalıyız.

Özellikle ulusal ve toplumsal pek çok krizlerin ve sorunların yaşandığı günümüz dünyasında, insanlık onuruna yakışır bir gelecek inşası için hepimize ciddî görevler düştüğünü, bu yüzden birbirimizin yükünü azaltmak ve sosyal ilişkilerimizde sevgi, yardımlaşma, merhamet ve hoşgörü üzere hareket etmek zorunda olduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız. Böyle feyizli ve bereketli gecelerin; anne-babamızın hayır dualarını almak, çevremizle insanî ilişkilerimizi daha da güçlendirmek, sevinçlerimizi ve bizlere bahşedilen nimetleri paylaşmak, zayıf ve muhtaçların ihtiyaçlarını gidererek acılarını dindirmek için kıymetli bir fırsat olduğunun bilincinde olmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; bütün inananların Berat Kandili’ni tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların tüm insanlığın ve özellikle içinde yaşadığımız toplumun birlik, beraberlik, barış ve huzurunun daha da güçlenmesine vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ederim.

Bir cevap yazın